İsimlerin Anlamı - Sayfa 7


İsim Kökeni Anlamı
Akçıl Türkçe 1. Beyazımsı. 2. Rengini atmış, ağarmış, soluk, solgun.
Akçınar Türkçe, Farsça, Arapça Bir çınar türü.
Akçiçek Türkçe Beyaz çiçek.
Akçit Türkçe bk. Akşit. - 1. Kutlu, uğurlu. 2. Nur, aydınlık.
Akçora Türkçe Yiğit, kahraman.
Akdağ Türkçe Tepeleri karla kaplı dağ.
Akdal Türkçe Namuslu, dürüst kimse.
Akdamar Türkçe Namuslu, dürüst kimse.
Akdemir Türkçe Dövme demir.
Akdeniz Türkçe Kuzeyde Avrupa, doğuda Asya, güneyde Afrika ile kuşatılan deniz.
Akdes Arapça En kutsal, en kutlu.
Akdik Türkçe Martta ekilen yazlık buğday.
Akdiken Türkçe Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç.
Akdil Türkçe İyi, doğru, güzel konuşan kişi.
Akdoğ Türkçe “Talihin, şansın iyi olsun” anlamında kullanılan bir ad.
Akdoğan Türkçe Kartalgillerden bir doğan türü.
Akdoğdu Türkçe Namuslu bir biçimde dünyaya geldi" anlamında kullanılan bir ad.
Akdoğmuş Türkçe Namuslu bir biçimde dünyaya gelmiş" anlamında kullanılan bir ad.
Akdoğu Türkçe Ak-doğu.
Akdolun Türkçe Ak ve kaybol" anlamlarında iki fiilin emir biçiminden oluşan bir ad.
Akdora Türkçe Doruğu bulutlu dağ.
Akdoru Türkçe Beyaz" anlamındaki ak ile "gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara olan at" anlamındaki doru sözlerinden oluşan bir ad.
Akdoruk Türkçe Beyaz" anlamındaki ak ile "tepe, en yüksek yer, uç, zirve; en üstün başarı düzeyi; kibirli" anlamlarındaki doruk sözlerinden oluşan bir söz.
Akdöl Türkçe Temiz soydan gelen kimse.
Akduman Türkçe Beyaz duman.
Akdur Türkçe Akmak ve durmak fiillerinin emir biçimleriyle yapılmış bir ad, "ak ve dur".
Akdurmuş Türkçe Uzun ömürlü olması, çok yaşaması ve dürüst olması istenen çocuklara verilen ad.
Akel Türkçe 1. Doğru, dürüst işler yapan kimse. 2. Eli uğurlu olan kimse.
Aker Türkçe Dürüst, güvenilir erkek.
Akergin Türkçe Olgunlaşmış, yetişmiş dürüst kimse.
Akerman Türkçe Dürüst, soylu, temiz kişi.
Akersan Türkçe Yiğitliğiyle ad yapmış dürüst kimse.
Akersoy Türkçe Yiğit soydan gelen dürüst kimse.
Akgil Türkçe Temiz soylu kimse.
Akgiray Türkçe Dürüst han veya prens.
Akgöl Türkçe Temiz göl.
Akgöze Türkçe Temiz su kaynağı.
Akgüç Türkçe Gücünü doğru ve dürüst işlerde kullanan kimse.
Akgül Türkçe, Farsça, Arapça Beyaz gül.
Akgün Türkçe Mutlu, sevinçli gün.
Akgündüz Türkçe Mutlu, sevinçli gün.
Akgüner Türkçe Aydınlanmış tan vakti.
Akgüneş Türkçe Güneş gibi parlak ve aydınlık olan kimse.
Akgüngör Türkçe “Aydınlık, güzel günler gör" anlamında bir ad. “Aydınlık, güzel günler gör" anlamında bir ad.
Akhan Türkçe Dürüst han, güvenilir hükimdar.
Akhanım Türkçe Dürüst, güvenilir kadın.
Akhun Türkçe 1. Güzel koku veren bir bitki, papatya. 2. Batı hunu.
Akı Türkçe Cömert kişi.
Akıalp Türkçe Cömert, eli açık yiğit.
Akıl Arapça İnsanın düşünme, anlama, kavrama yeteneği.