İsimlerin Anlamı - Sayfa 1


İsim Kökeni Anlamı
Abaca Türkçe Abla veya anneye benzeyen.
Abacan Türkçe, Farsça, Arapça “Canım anneciğim, sevgili anneciğim ” anlamında kullanılan bir ad.
Abaç Türkçe Annesine benzeyen.
Abay Türkçe 1. Beceri. 2. Seziş, anlayış. 3. Büyük erkek kardeş.
Abayhan Abay+han.
Abaza Türkçe 1. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. 2. Bu halka mensup olan kimse.
Abbas Arapça 1. Aslan. 2. Sert, çatık kaşlı kimse.
Abdal Arapça 1. Gezgin derviş. 2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.
Abdi Arapça Kullukla, kölelikle ilgili.
Abdullah Arapça Tanrı’nın kulu.
Abdurrahman Arapça Rahmet sahibi olan Tanrı'nın kulu.
Abdülâlim Arapça (abdüla:lim)
Abdülazim Arapça Büyük, ulu olan Tanrı'nın kulu
Abdülaziz Arapça En yüce, en değerli olan Allah'ın kulu.
Abdülbaki Arapça (abdülba:ki:)
Abdülbari Arapça (abdülba:ri:)
Abdülbasir Arapça (abdülbasi:r)
Abdülbasit Arapça (abdülba:sit)
Abdülcabbar Arapça bk. Abdülcebbar - Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.
Abdülcebbar Arapça Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.
Abdülcelil Arapça En yüce olan Tanrı'nın kulu
Abdülcemal Arapça Güzellikleri kendinde toplayan Tanrı'nın kulu.
Abdülcevat Arapça Cömert olan Tanrı'nın kulu.
Abdülezel Arapça Ezelden beri var olan Tanrı'nın kulu.
Abdülferit Arapça Tek, eşsiz olan Tanrı'nın kulu.
Abdülfettah Arapça Gizli şeyleri açığa çıkaran Tanrı'nın kulu.
Abdülgaffar Arapça Kullarının günahlarını bağışlayan Tanrı'nın kulu.
Abdülgaffur Arapça bk. Abdülgafur - Suç bağışlayan, merhamet eden Tanrı'nın kulu.
Abdülgafur Arapça Suç bağışlayan, merhamet eden Tanrı'nın kulu.
Abdülgani Arapça (abdülgani:)
Abdülhadi Arapça (abdülha:di:)
Abdülhak Arapça Tanrı'nın kulu.
Abdülhakim Arapça Her şeyi bilen Tanrı'nın kulu.
Abdülhalik Arapça (abdülha:lik)
Abdülhalim Arapça İyi ve yumuşak huylu Tanrı'nın kulu.
Abdülhamit Arapça Herkesçe övülen Tanrı'nın kulu.
Abdülkadir Arapça Kudretli ve güçlü olan Tanrı'nın kulu.
Abdülkahhar Arapça abdülkahha:r
Abdülkerim Arapça Kerem sahibi, cömert, ulu olan Tanrı'nın kulu.
Abdüllâtif Arapça Bağışta bulunan Tanrı'nın kulu
Abdülmecit Arapça Şan ve şeref sahibi, ulu olan Tanrı'nın kulu.
Abdülmelik Arapça Evrene hükümdar olan Tanrı'nın kulu
Abdülmennan Arapça Lütuf ve ihsan sahibi olan Tanrı'nını kulu
Abdülmetin Arapça Sonsuz sağlamlığa, dayanıklılığa, güce sahip olan Tanrı'nın kulu
Abdülnasır Arapça (abdülna:sır)
Abdülvahap Arapça İhsanı bol olan Tanrı'nın kulu.
Abdülvahit Arapça (abdülva:hit)
Abdürrahim Arapça Merhametli, esirgeyen, koruyan Tanrı'nın kulu.
Abdürrahman bk. Abdurrahman - Rahmet sahibi olan Tanrı'nın kulu.
Abdürrauf Arapça Çok merhamet eden, esirgeyen Tanrı'nın kulu.