İsimlerin Anlamı - Sayfa 6


İsim Kökeni Anlamı
Akasma Türkçe Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen sarmaşık özelliği gösteren bir bitki.
Akasoy Türkçe Sevilen, sayılan soydan gelen.
Akata Türkçe Temiz, dürüst ataların soyundan gelen kişi.
Akatay Türkçe Temiz, doğru kimse.
Akay Türkçe Parıltılı ay, ışıklı ay.
Akaydın Türkçe Temiz ve aydınlık.
Akbacı Türkçe Temiz ve namuslu bacı.
Akbal Türkçe Ak bal, beyaz bal, oğul balı.
Akbaran Türkçe, Farsça, Arapça Yağmur.
Akbaş Türkçe 1.Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir tür yabani kuş 2. Karnabahar. 3. Tane tutmamış ekin başağı. 4. Bir çeşit beyaz buğday. 5. Ekine tane tutturmayan bir bitki hastalığı.
Akbaşak Türkçe Sonbaharda ekilen, kabuğu beyaz, yumuşak, kışa dayanıklı bir çeşit buğday.
Akbatu Türkçe Yiğit erkek.
Akbatur Türkçe Yürekli, yiğit erkek.
Akbay Türkçe Dürüst zengin.
Akbayar Türkçe Dürüst ve namuslu saygın kimse.
Akbek Türkçe 1. Dürüst, namuslu bey. 2. Dürüst ve namuslu olan saygın, zengin kişi.
Akbel Türkçe Suyu dürüst olan kimse.
Akbet Türkçe Namuslu, şerefli, doğru kimse.
Akbey Türkçe Dürüst, doğru kimse.
Akbil Türkçe bk. Akbel. - Suyu dürüst olan kimse.
Akbilge Namuslu, dürüst, bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.
Akboğa Türkçe Temiz, dürüst ve yiğit kimse.
Akbora Türkçe Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına gibi olan temiz ve dürüst kimse.
Akboy Türkçe Temiz soydan gelen kimse
Akbörü Türkçe Beyaz kurt.
Akbudun Türkçe Temiz, tanınmış soydan gelen kimse.
Akbuğ Türkçe Buğu, buhar gibi temiz olan kimse.
Akbulut Türkçe 1. Bulutlu havalardaki bunaltıcı sıcaklık. 2. Pamuk bulutları.
Akburak Türkçe, Arapça Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki temiz biniti.
Akburç Türkçe, Arapça Güvenilir kale gibi olan kimse.
Akburçak Türkçe Baklagillerden, burçağa yakın bir bitki cinsi
Akcan Türkçe, Farsça, Arapça Özü temiz, dürüst kimse.
Akcebe Türkçe, Moğolca Beyaz zırh.
Akcivan Türkçe, Farsça, Arapça Dürüst ve namuslu genç delikanlı.
Akça Türkçe 1. Ak renkte, beyaz, oldukça beyaz. 2. Temiz, lekesiz. 3. Alaca. 4. Para.
Akçabay Türkçe Temiz ve dürüst kimse.
Akçael Türkçe Dürüst ve namuslu kimse.
Akçagül Türkçe, Farsça, Arapça Beyazımsı gül gibi olan kadın.
Akçakan Türkçe Soylu, temiz, dürüst.
Akçakaya Türkçe Beyaz kaya.
Akçakıl Türkçe Beyaz çakıl.
Akçakoca Türkçe Saçı sakalı beyazlaşmış ihtiyar.
Akçal Türkçe 1. Beyazımsı, beyaza çalan. 2. İhtiyar.
Akçalı Türkçe 1. Akçası olan, varlıklı, zengin. 2. Dalları yassı olan bir çeşit çalı.
Akçam Türkçe Kuzey Amerika’da yetişen bir çam türü.
Akçan Türkçe, Farsça, Arapça bk. Akcan. - Özü temiz, dürüst kimse.
Akçasu Türkçe Berrak su gibi temiz olan.
Akçay Türkçe Temiz ve berrak akan dere gibi olan kimse.
Akçer Türkçe Dürüst ve namuslu kimse.
Akçığır Türkçe Bir yolda dürüst ve namuslu olarak giden kimse.