İsimlerin Anlamı - Sayfa 8


İsim Kökeni Anlamı
Akılbek Arapça Aklı sağlam olan, aklına güvenilen kimse.
Akıllı Türkçe, Arapça Bilgili, zeki kimse.
Akıman Türkçe Cömert, eli açık kimse.
Akın Türkçe 1. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapılan baskın. 2. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması.
Akınal Türkçe Akın yap" anlamında kullanılan bir söz.
Akınalp Türkçe Akın yapan yiğit.
Akıncı Türkçe Düşman ülkesine akın yapan savaşçı.
Akıncıbay Türkçe Düşman ülkesine akın yapan savaşçı kimse.
Akıner Türkçe Akın yapan er.
Akıneri Türkçe Akıncı, savaşçı.
Akıntan Türkçe Tan yeri ağarırken yapılan akın.
Akibe Arapça (aki:be)
Akide Arapça (aki:de)
Akif Arapça (a:kif)
Akife Arapça (a:kife)
Akil Arapça (a:kil)
Akile Arapça (a:kile)
Akinci Türkçe Beyaz inci.
Akip Arapça (a:kip)
Akipek Türkçe Beyaz ipek.
Akkadın Türkçe Namuslu, dürüst kadın.
Akkan Türkçe 1. Temiz soylu. 2. Bilen, bilgili.
Akkar Türkçe Kar gibi beyaz olan.
Akkaş Türkçe 1. Yeşim taşının beyazı. 2. Şöhret, lakap. 3. Haşhaş, afyon.
Akkaya Türkçe Ak" ve "kaya" sözlerinden oluşan bir ad.
Akkaynak Türkçe Temiz, kirli olmayan kaynak.
Akkemik Türkçe Soyu temiz olan kimse.
Akkerman Türkçe, Farsça, Arapça Beyaz, kalın duvarlı, yüksek burçlu kale.
Akkılıç Türkçe Beyaz kılıç.
Akkın Türkçe 1. Beyaz kılıç kabı. 2. İstekli, gönüllü, tutkun. 3. Akan su. 4. Açık, düzgün, pürüzsüz. 5. Az eğimli, düzgün, engebesiz yol veya toprak. 6. Kolaylıkla yapılan, çabuk ilerleyen, akıcı iş. 7. Yolunda, yoluna girmiş, olurunda iş.
Akkız Türkçe Temiz, dürüst, güvenilir kız.
Akkor Türkçe Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan.
Akköz Türkçe İçinde küçük kor parçaları bulunan beyaz kül.
Akkurt Türkçe Beyaz kurt.
Akkuş Türkçe Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş, atmaca.
Akkutlu Türkçe Uğurlu, kutsal, mutlu olan dürüst kimse.
Akkuyaş Türkçe Ak ışıklı güneş.
Aklan Türkçe 1. Sularını bir denize veya göle gönderen bölge. 2. Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri.
Akmaç Türkçe Şelale.
Akman Türkçe 1. Temiz, beyaz, güzel insan. 2. İhtiyar.
Akmanalp Türkçe Temiz, beyaz, yiğit insan.
Akmaner Türkçe Temiz, beyaz, yiğit kişi.
Akmaral Türkçe Dürüst, güvenilir, ceylan gibi güzel kadın.
Akmeriç Türkçe Meriç nehri gibi saf ve temiz olan.
Aknur Türkçe, Arapça Nur gibi parlak ve beyaz olan.
Akol Türkçe Terbiyeli, temiz, dürüst ol" anlamında kullanılan bir ad.
Akozan Türkçe Güvenilir, dürüst şair, halk şairi.
Akönder Türkçe Dürüst, güvenilir lider.
Akören Türkçe Temiz, bakımlı şehir.
Aköz Türkçe Özü temiz, doğru olan kimse.