İsimlerin Anlamı - Sayfa 4


İsim Kökeni Anlamı
Adile Arapça (a:dile)
Adilhan Arapça (a:dilhan)
Adlan Türkçe “Adınla ün kazan, şöhret sahibi ol” anlamında bir ad.
Adlı Türkçe Ünlü, tanınmış kişi.
Adlığ Türkçe Ünlü, tanınmış kişi.
Adli Arapça (adli:)
Adnan Arapça Bir yere yerleşip ikamet eden, mukim.
Adni Arapça (adni:)
Adniye Arapça Cennete gitmeye hak kazanmış, cennetlik bayan.
Adsız Türkçe Ünsüz, tanınmamış, adı duyulmamış kimse.
Adsoy Türkçe Ad ve soy sözlerinden oluşmuş bir ad.
Adviye Ar bk. Adeviye. - İyilikseverlik, yardımseverlik.
Afacan Türkçe Zeki ve yaramaz çocuk.
Afak Arapça (a:fa:k) (a:fa:k)
Afer Arapça (a:fer)
Afet Arapça (a:fet)
Affan Arapça İradesiyle kötü şeylerden kaçınan kimse.
Afi Arapça (a:fi:)
Afif Arapça Namuslu, iffetli, temiz, dürüst.
Afife Arapça (afi:fe)
Afitap Farsça, Arapça a:fitap)
Afiye Arapça bk. Afi. - (a:fi:)
Afiyet Arapça (a:fiyet)
Afra Arapça 1. Ayak değmemiş ak toprak. 2. Pembeye çalar beyazrenk.
Afşar Türkçe 1. Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan. 3. Uyumlu, yumuşak başlı. 4. Bir şeyin zıddı, aksi.
Afşin Türkçe 1. Zırh 2. Silah.
Agâh Farsça, Arapça (a:ga:h)
Agil Farsça, Arapça (a:gil)
Aguş Farsça, Arapça (a:gu:ş)
Ağa Türkçe 1. Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen san. 3. Ağabey, büyük kardeş. 4. Yardım eden, cömert kimse. 5. Okuryazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san. 6. Osmanlı İmparatorluğu´nda bazı kuruluşları başında bulunanlara verilen resmî san.
Ağabay Türkçe Zengin kimse.
Ağacan Türkçe, Farsça, Arapça Yakın dost.
Ağahan Türkçe Hükümdar gibi yüce olan kimse.
Ağahanım Türkçe Zengin hanım, malı mülkü bol olan hanım.
Ağahatun Türkçe Zengin hanım, varlıklı hanım.
Ağakan Türkçe bk. Ağahan - Hükümdar gibi yüce olan kimse.
Ağakatun Türkçe bk. Ağahatun. - Zengin hanım, varlıklı hanım.
Ağan Türkçe 1. Yerin hava yuvarına girince, sürtünmeden dolayı akkor duruma gelen ve ardından bir ışık çizgisi bırakarak geçen gök cismi, akan yıldız, ağma. 2. Göğe doğru yükselen, yukarı çıkan. 3. Akan yıldız, kayan yıldız.
Ağanbegim Türkçe bk. Ağanbegüm. - Göğe doğru yükselen, yüce hanımefendi.
Ağanbegüm Türkçe Göğe doğru yükselen, yüce hanımefendi.
Ağanbike Türkçe bk. Ağanbüke. - Göğe doğru yükselen hanım, göğe doğru yükselen güzel.
Ağanbüke Türkçe Göğe doğru yükselen hanım, göğe doğru yükselen güzel.
Ağaner Türkçe Göğe doğru yükselen, değerli erkek.
Ağaoğlu Türkçe Ağanın oğlu.
Ağar Türkçe 1. Ağır, yavaş. 2. Sadık, doğru sözlü. 3. Yükselir, yücelir.
Ağarantan Türkçe Ağaran, ağarmaya başlayan tan vakti.
Ağaverdi Türkçe Ağa verdi, ağa bağışladı" anlamında kullanılan bir ad.
Ağbacı Türkçe Akça, pakça bacı.
Ağbegim Türkçe bk. Ağbegüm. - Akça, pakça hanımefendi.
Ağbegüm Türkçe Akça, pakça hanımefendi.