İsimlerin Anlamı - Sayfa 3


İsim Kökeni Anlamı
Acunalp Türkçe Dünyaca tanınmış yiğit.
Acunbegim Türkçe bk. Acunbegüm. - Dünyanın hanımefendisi.
Acunbegüm Türkçe Dünyanın hanımefendisi.
Acunbike Türkçe bk. Acunbüke. - Dünya güzeli.
Acunbüke Türkçe Dünya güzeli.
Acuner Türkçe Çok ünlü, tanınmış kimse.
Acungüneş Türkçe Dünyanın güneşi, dünyayı aydınlatan şey.
Acunışık Türkçe Dünyanın ışığı, dünyayı aydınlatan ışık.
Acunman Türkçe Çok ünlü, tanınmış kimse.
Acunseven Türkçe Dünyayı seven.
Aça Türkçe Anne, anne yerinde olan yaşlı kadın.
Açalya Yunanca Fundagillerden, güzel, renkli, kokusuz çiçekler açan bir bitki.
Açangül Türkçe Açmış gül.
Açelya Yunanca bk. Açalya - Fundagillerden, güzel, renkli, kokusuz çiçekler açan bir bitki.
Açıkalın Türkçe Doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayan kimse.
Açıkel Türkçe Cömert insan.
Açıker Türkçe Dürüst, doğru insan.
Açıkgün Türkçe Açık ve gün sözlerinden oluşan bir söz.
Açıl Türkçe Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz.
Açılay Türkçe “Ay gibi doğ, ay gibi açıl” anlamında kullanılan bir ad.
Açine Türkçe Önder, lider, yol gösteren, erkek kurt.
Açkıngül Türkçe, Farsça, Arapça Açan, açmış gül.
Adahan Türkçe Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.
Adak Türkçe Bir dileğin, bir isteğin yerine gelmesi amacıyla kutsal sayılan bir güce adanmış nesne.
Adal Türkçe “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.
Adalan Türkçe Ün kazanan, ünlü, tanınmış.
Adalet Arapça (ada:let)
Adalettin Arapça (ada:lettin)
Adam Arapça 1. İnsan. 2. Erkek kişi. 3. İyi yetişmiş, değerli kimse. 4. İyi huylu, güvenilir kimse. 5. Birinin yanında ve işinde bulunan kimse. 6. Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı. 7. Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimseyen. 8. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse.
Adamış Türkçe Adak yapmış olan kimse.
Adanan Türkçe Önemli ve değerli olan bir kişi, olay vb.nin anısına yapılan.
Adanır Türkçe Ad alan, ünlenen kimse, şanlı, şöhretli.
Adar Türkçe 1. Erginlik, olgunluk. 2. Süre, zaman. 3. Arkadaş, taraftar, omuzdaş, yandaş. 4. Mart ayı.
Adarkan Türkçe Adak yapar" anlamındaki adar ile kan sözlerinden oluşan ad.
Adasal Türkçe Ada ile ilgili, adaya özgü, adalı.
Adaş Türkçe Adları aynı olanlardan her biri.
Aday Türkçe 1. Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. 2. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.
Âdem Arapça (a:dem)
Adeviye Arapça İyilikseverlik, yardımseverlik.
Adıbelli Türkçe 1. Herkesçe bilinen, tanınan kimse. 2. Soyu temiz, tanınmış soydan gelen.
Adıgün Türkçe Adı güneş gibi olan.
Adıgüzel Türkçe Adı güzel olan.
Adın Türkçe 1. Yabancı. 2. Başka, başkaca.
Adısanlı Türkçe Ünlü, tanınmış kişi.
Adısönmez Adı her zaman duracak olan.
Adışah Türkçe, Farsça, Arapça Adı şah olan.
Adıvar Türkçe Adı var, adı var olan.
Adıyahşi Türkçe Adı güzel.
Adıyaman Türkçe Güçlü, becerikli, beğenilen kişi.
Adil Arapça (a:dil)