İsimlerin Anlamı - Sayfa 2


İsim Kökeni Anlamı
Abdürreşit Arapça Doğru yolu gösteren Tanrı'nın kulu.
Abdürrezzak Arapça Tüm yaratıklara rızkını veren Tanrı'nın kulu.
Abdüssamet Arapça Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Tanrı'nın kulu.
Abdüssami Arapça Her şeyi duyan, yüce Tanrı'nın kulu.
Abdüsselâm Arapça Barışçı olan Tanrı'nın kulu.
Abdüssemi Arapça Her şeyi işiten, duyan Tanrı'nın kulu.
Abdüssettar Arapça Günahları örten, gizleyen Tanrı'nın kulu.
Abdüzzeki Arapça Anlayışlı, zeki olan Tanrı'nın kulu.
Abgül Farsça, Arapça (a:bgül)
Abher Arapça 1. Nergis çiçeği. 2. Yasemin. 3. Dolu kap.
Abıhayat Farsça, Arapça (a:bıhayat)
Abır Türkçe 1. Namus, şeref, haysiyet. 2. Utanma, hicap, hayâ.
Abıru Farsça, Arapça (a:bıru:)
Abid Arapça (a:bid)
Abide Arapça (a:bide)
Abidin Arapça (a:bidin)
Abil Arapça (a:bil)
Abir Arapça (abi:r)
Abit Arapça (a:bit)
Abiye Arapça (a:biye)
Ablak Türkçe 1. Yüzü güzel, parlak, yakışıklı. 2. Sevimli. 3. Yayvan ve toplu yüz. 4. Çok beyaz. 5. Siyahlı beyazlı. 6. Geniş, enli. 7. Ceviz ağacının mobilya yapmaya yarar iç kısmı. 8. Ağaçların dayanıklı kısmı. 9. Yaban armudu, ahlat. 10. İyice olgunlaşmamış üzüm.
Abraş Arapça 1. Çilli, çopur yüzlü, sarı saçlı, açık renkli gözlü adam. 2. Doru at. 3. Alaca bulaca, karışık renkli. 4. Tedirgin edici, obur. 5. Çarpık, eğri.
Abruy Farsça, Arapça (a:bru:y)
Abuşka Türkçe 1. Kadının kocası, eş. 2. Yaşlı, sözü dinlenen kimse.
Abuzer Arapça, Farsça Altın suyu.
Abuzettin Arapça İzzettin'in babası.
Aca Türkçe 1. Amca. 2. Abla. 3. Anneanne, nine. 4. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 5. Büyük. 6. Derelerin içinde yetişen, basit yapraklı, kırmızı çiçekli, güzel kokulu bir çalı.
Acabay Türkçe Aca ve bay sözlerinden oluşan bir ad.
Acabey Türkçe Aca ve bey sözlerinden oluşan bir ad.
Acahan Türkçe Aca ve han sözlerinden oluşan bir ad.
Acar Türkçe 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.
Acaralp Türkçe Yiğit, becerikli, cesur kişi.
Acarbegüm Türkçe Güzel yüzlü hanımefendi, sevimli hanımefendi.
Acarbey Türkçe Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse.
Acarbike Türkçe bk. Acarbüke - Güzel yüzlü hanım, sevimli hanım.
Acarbüke Türkçe Güzel yüzlü hanım, sevimli hanım.
Acarer Türkçe Güçlü, becerikli, gözü pek kimse.
Acarhatun Türkçe Güzel yüzlü hatun, sevimli hatun.
Acarkan Türkçe Gözü pek, atılgan, cesur, nitelikli kimse. Güzel soylu, soyu sopu güzel, sevimli.
Acarkatun Türkçe bk. Acarhatun. - Güzel yüzlü hatun, sevimli hatun.
Acarman Türkçe Çevik, becerikli, girişken insan.
Acaröz Türkçe Özünde yiğitlik, cesaret, doğruluk, beceriklilik nitelikleri taşıyan kimse.
Acarsoy Türkçe Yiğit, güçlü bir soydan gelen kimse.
Acartürk Türkçe Güçlü, korkusuz, yiğit Türk.
Acatay Aca ve tay sözlerinden oluşan bir ad.
Acıdaş Türkçe Acıya ortak olan, dost.
Aclan Arapça Hızlı, çabuk, telaşlı kimse.
Acun Türkçe 1. Dünya. 2. Varlık.
Acunal Türkçe Dünyayı fethet; dünyaya yayıl" anlamında kullanılan bir ad.
Acunalan Türkçe 1. Dünya genişliğinde,dünyayı kapsayan. 2. Dünyayı eline geçiren.