İsimlerin Anlamı - Sayfa 5


İsim Kökeni Anlamı
Ağbet Türkçe 1.Akça pakça yüz. 2. Akça pakça yüzlü.
Ağbilek Türkçe Akça pakça bilekli, beyaz bilekli.
Ağca Türkçe 1. Ak renkte, beyaz, oldukça beyaz. 2. Temiz, lekesiz. 3. Alaca. 4. Pamuk ipliğinden dokunmuş çul.
Ağcabey Türkçe Temiz, namuslu, eline ayağına düzgün bey.
Ağça Türkçe bk. Ağca. - 1. Ak renkte, beyaz, oldukça beyaz. 2. Temiz, lekesiz. 3. Alaca. 4. Pamuk ipliğinden dokunmuş çul.
Ağçelik Türkçe Beyaz çelik.
Ağer Türkçe Temiz, doğru kimse.
Ağgül Türkçe, Farsça, Arapça Beyaz gül, ak gül.
Ağın Türkçe 1. Yükseliş, yüceliş. 2. İhtiyar, yaşlı. 3. Daha fazla. 4. Aşk, sevda.
Ağırtaş Türkçe Ağırbaşlı, olgun kişi.
Ağış Türkçe Yükseliş, yükselme. Yükseliş, yükselme.
Ağkız Türkçe 1. Akça pakça kız. 2. Temiz, iffetli kız.
Ağnak Türkçe Coşkulu, sevinçli.
Ağyar Arapça (ağya:r)
Ahen Farsça, Arapça (a:hen)
Ahenk Farsça, Arapça (a:henk)
Ahfeş Arapça Gündüzleri zayıf, geceleri iyi görebilen kimse.
Ahıska Türkçe Gürcistan topraklarında bir kale.
Ahi Arapça (ahi:)
Ahmet Arapça Övülmeye layık, övülmüş.
Ahsen Arapça Çok güzel, en güzel.
Ahter Farsça, Arapça 1. Yıldız. 2. Talih, şans, uğur.
Ahu Farsça, Arapça (a:hu:)
Aişe Arapça (a:işe)
Ajda Farsça, Arapça 1. Filiz, sürgün. 2. Çentik çentik olan şey.
Ajlan Arapça bk. Aclan. - Hızlı, çabuk, telaşlı kimse.
Ak Türkçe 1. Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz. 2. Temiz, namuslu. 3. Sıkıntısız, rahat.
Aka Türkçe 1. Büyük kardeş, ağabey. 2. Baba. 3. Saygıdeğer kişi. 4. Kabadayı. 5. Akan dam.
Akabay Türkçe Saygıdeğer varlıklı kişi.
Akabey Türkçe Saygıdeğer, varlıklı bey.
Akad Türkçe Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse.
Akadlı Türkçe Doğruluğuyla ve dürüstlüğüyle ünlü kimse.
Akağan Türkçe Dürüstlüğüyle yükselen, yukarı çıkan kimse.
Akal Türkçe 1. Akmak ve almak fillerinin emir biçimlerinin yan yana gelmesiyle oluşmuş bir ad. 2. Beyaz anlamındaki ak ile kırmızı anlamındaki al sözlerinden oluşmuş bir ad.
Akalan Türkçe Dürüstlüğüyle ünlenen kimse.
Akalın Türkçe Dürüst, temiz, namuslu kadın. Dürüst, temiz, namuslu kişi.
Akalp Türkçe Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.
Akaltan Türkçe Dürüst, güvenilir sultan, padişah.
Akan Türkçe 1. Bir yerden bir yere doğru akan, giden. 2. Çeşme, pınar.
Akanay Türkçe Bir yerden bir yere doğru giden güzel kadın.
Akaner Türkçe Bir yerden bir yere giden kimse.
Akansu Türkçe Bir yerden bir yere doğru akan, giden su.
Akant Türkçe Dürüst, güvenilir yemin.
Akanyıldız Türkçe Güneş sistemi içinde hareket ederken dünya atmosferinin üst katmanlarına girip sürtünme sonucu ateş külçesi durumuna dönüşen küçük nesne.
Akarca Türkçe 1. Küçük akarsu. 2. Kaplıca. 3. Sürekli işleyen çıban. 4. Kemik veremi.
Akarçay Türkçe Akan çay, dere.
Akarsel Türkçe, Arapça Akan sel.
Akarsu Türkçe 1. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. 2. Tek sıra elmastan gerdanlık.
Akartuna Türkçe Tuna nehri gibi akan.
Akartürk Türkçe Akan, ileriye hareket eden Türk.